กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงาน ” ปีการศึกษา 2560 (28 มี.ค.61)

ข่าวสารที่น่าสนใจ :