คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์ DIY 7ส ครั้งที่ 1/2560 (รอบตัดสิน 12 ก.พ.61)

คณะกรรมการฯ ตัดสินสิ่งประดิษฐ์ (DIY) 7ส ครั้งที่ 1/2560 (รอบตัดสิน) โดยมีการนำเสนอผลงานจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 12 ชิ้นผลงาน ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ เวลา 09.30-12.00 น. 

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :