โครงการประกวดสร้างสรรค์ powerpoint ปีการศึกษา 2560

โครงการประกวดสร้างสรรค์ powerpoint ขยายเวลารับผลงานถึง 30 พฤศจิกายนนี้
รางวัลชนะเลิศประเภทละ 1,000 บาท  พร้อมประกาศเกียรติคุณ

 ชมผลงาน คลิ๊ก...โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :