ทีมพลังงาน ม.หัวเฉียวฯ ดูงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. (31 ตุลาคม 2560)

ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีโครงการมุ่งเน้นด้านการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม การเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์สุขภาวะ" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยทีมพลังงาน ม.หัวเฉียวฯ ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น และรับความรู้เรื่องพลังงานเพิ่มเติมจากทีมวิทยากรที่บรรยายพร้อมพานำชมทั่วทั้งศูนย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ข่าวสารที่น่าสนใจ :