รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% (30 สิงหาคม 2560)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี เป็นผู้แทนรับมอบ จาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ จัดโดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

ข่าวสารที่น่าสนใจ :