โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรร่วมบริจาคกล่องนมยูเอชที

15 กันยายน 2560 น้องๆ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 

22 กันยายน 2560 น.ส.ธัญณิชา อธิคมธนากุล นักศึกษาคณะนิเทศฯ ปี 4  กลุ่มโฆษณาและสื่อสารการตลาด
  

20 ตุลาคม 2560 นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นำกล่องยูเอชทีมาร่วมบริจาค โครงการ"กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" น้ำหนักรวม 5.3 กก.

มฉก.ร่วมใจบริจาคกล่องยูเอชทีเพื่อนำไปรีไซเคิล ปี 2560 มฉก.บริจาคกล่องยูเอชทีแล้วจำนวน 8 ครั้ง น้ำหนักรวม 1,878 กิโลกรัม หรือจำนวน 187,800 กล่อง นำไปผลิตแผ่นหลังคาเขียวได้ถึง 94 แผ่น 

20 พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาปี 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมบริจาคกล่องยูเอชที

ฉก.ร่วมคัดแยกกล่องยูเอชทีเพื่อนำส่งกระบวนการรีไซเคิล ช่วยลดขยะและลดโลกร้อนจ้าสรุปยอดบริจาคไปแล้วตอนนี้ 1,825 กิิโลกรัม หรือ 182,500 กล่อง ลดพื้นที่ฝังกลบได้ 7.30 ตร.กม. ลดคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าต้องเผากล่องได้ถึง 1,642.50 กก. ใครสนใจร่วมด้วยช่วยกัน บริจาคกล่องได้ที่ อ.เหน่ง กองคลัง อาคารอำนวยการ

     


 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :