รางวัลขวัญใจ มหาชน ประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด-แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปีที่ 2

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมขวัญใจมหาชน จำนวน 2,000 บาท ในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี Selfie "คัด- แยกขยะ" ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 


ข่าวสารที่น่าสนใจ :