โครงการประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ภายใต้หัวข้อ "ปลุกพลัง เด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดีเซลฟี่ (selfie) คัดแยกขยะ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

และมีการมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศในวันที่ 21 เมษายน 2560

ทีมที่ 1 "5 คน 400"  คณะเภสัชศาสตร์
   

ทีมที่ 2 "คิด คิดมาเพื่อหัวเฉียว" คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    

ทีมที่ 3 "ทีมนี้มีสามคน" คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
    

ทีมที่ 4 ''แยกกันเถอะนะ''  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    


ทีมที่ 5 “สิมิหราช่วยโลกแยกขยะ” คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
    

ผลการประกวดประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ได้แก่ ทีม "สิริหราช่วยโลกแยกขยะ" 
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี" ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

 

คลิ๊ก..โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :