โครงการประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนมกราคม 2560

ภายใต้หัวข้อ "ปลุกพลัง เด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดีเซลฟี่ (selfie) คัดแยกขยะ" ประจำเดือนมกราคม 2560
และมีการมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ

ทีมที่ 1  "ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับไปใช้ใหม่" โดยคณะการแพทย์แผนจีน
    

ทีมที่ 2 " ขบวนการแยกขยะ" คณะการแพทย์แผนจีน
    

ทีมที่ 3 Bambi Blue คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม 
    

ทีมที่ 4 "ร่วมด้วยช่วยแยกขยะ" คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
    

ทีมที่ 5 "แพรวพราวดาวประดับ" คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม   ชนะเลิศ ประจำเดือน มกราคม 2560
    

ทีมที่ 6 "im10"  คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
    

ทีมที่ 7 " ปูไทยใจรักษ์โลก โอ้โห้ว้าวว " คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
    

ทีมที่ 8 " เก็บขยะช่วยโลก  " คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
  

ทีมที่ 9 "Two girl" คณะนิเทศศาสตร์
    

ทีมที่ 10 "โก๋" คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
    

ผลการประกวดประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนมกราคม 2560 ได้แก่ ทีม "แพรวพราวดาวประดับ" 
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ประจำเดือนมกราคม 2560  "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี"

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :