ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลสำนักงานที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน สทม.แห่งชาติ ประจำปี 2559 " 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ข่าวสารที่น่าสนใจ :