โครงการประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559

ภายใต้หัวข้อ "ปลุกพลัง เด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดีเซลฟี่ (selfie) คัดแยกขยะ" ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 
และมีการมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศในวันที่ 25 มกราคม 2560

ทีมที่1 "กินแล้วแยก (ย้าย)" 
    

ทีมที่2 " เท แยก ทิ้ง" 
    

ทีมที่3 " กิน ทิ้ง แยก" 
    

ทีมที่4 " โพนี่สีเขียว"
    

ทีมที่5  "Bin request"
    

ทีมที่ 6 "เทพซ่าล่าท้าขยะ"

ทีมที่ 7 คณะนิเทศศาสตร์
      

ทีมที่ 8 "นิติดี นิติเลิศ นิติประเสริฐ์ ดีเลิศประเสริฐ์มณีเด้ง"
    

ผลการประกวดประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559  ได้แก่ ทีม " เท แยก ทิ้ง" 
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปี 2 ประจำเดือนพ.ย.- ธ.ค.2559  "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี ณ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560  

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :