ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน (28 กันยายน 2559)

ม.หัวเฉียวฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ห้องสื่อประสม อาคารอำนวยการ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :