รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน (21 กันยายน 2559)

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านพลังงานระดับอาเซียน “THE WINNER IN THE ASEAN BEST PRACTICES AWARDS FOR ENERGY MANAGEMENT IN BUILDING AND INDUSTRIES LARGE BUILDING CATEGORY” ในงาน ASEAN ENERGY BUSINESS FORUM 2016 เมื่อวันที่21 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมาร์ 2 เมืองเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของเราชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยใน

ข่าวสารที่น่าสนใจ :