การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลฯ ( 19 สิงหาคม 2559)

เมื่อวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม  2559  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมต้อนรับ  คณะอนุกรรมการ  ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  ประจำปี  2559  เพื่อตรวจประเมินดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารของ กฟน. (MEA Energy Saving Building) และเยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ ซึ่งได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศในโครงการดังกล่าวของ กฟน. ในปี 2558

ข่าวสารที่น่าสนใจ :