มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย (26 กรกฎาคม 2559)

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมทีมพลังงานของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ  ศึกษาดูงานด้านพลังงานและสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น. โดยมีการบรรยายจากท่านรองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ จากนั้นเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโดยรอบและอาคารบรรณสารซึ่งเป็นอาคารแรกที่มหาวิทยาลัยส่งเข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปิดท้ายก่อนเดินทางกลับได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับตราสัญลักษณ์รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศจากการไฟฟ้านครหลวง ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มฉก.

ข่าวสารที่น่าสนใจ :