ประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว ปีการศีกษา 2558

  

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมประกวดพรีเซ็นเตอร์ จักรยานสีขาว  ซึ่งอยู่ภายใต้ โครงการจักรยานสร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม  ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักศึกษาทำหน้าที่ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสาธิตการจอดจักรยาน ณ จุดจอดจักรยานให้เป็นระเบียบ พร้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้จักรยานอย่างทะนุถนอม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :