ท่านอธิการบดี ม.หัวเฉียวฯ ให้สัมภาษณ์การจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Green Network ด้านการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้านครหลวง ในการประกวด MEA Energy Saving Building Awards 2015 และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสู่ระดับสากล สามารถติดตามบทสัมภาษณ์ได้ในนิตยสาร Green Network ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559 นี้

ข่าวสารที่น่าสนใจ :