รางวัลอาคาร “ดีเลิศ” ประจำปี 2015 ความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (27 มกราคม 2559)

“สุดยอดอาคารประหยัดพลังาน  ประจำปีที่ 3  MEA ENERGY SAVING BULIDING AWARD 2015  และได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์ระดับที่ 2 การไฟฟ้านครหลวง  การประหยัดพลังงานดีเลิศ  พร้อมเงินรางวัล 2 ล้านบาท  ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”  สิ้นเสียงประกาศของพิธีกร เสียงปรบมือแสดงความยินดี รอยยิ้ม จากความดีใจภูมิใจ  และเสียงเฮสนั่นลั่นฮอล์ก็ดังขึ้น  ผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจ ของชาวหัวเฉียวทุกคน  ภาพท่านอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ)  และท่านรองอธิการบดี  (อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์)  ขึ้นรับมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในพิธีประกาศรางวัลและมอบตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงาน  “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร” จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง  เมื่อวันพุธที่  27  มกราคม  2559 เวลา 13.00-16.00 น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :