โครงการ “ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ" ปีที่ 1

ประชุมสรุปผลการอบรมโครงการ"ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ" ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มิถุยายน 2558 โดยมหาวิทยาลัยมีการดำเนินโครงการ “รณรงค์คัดแยกขยะ” 

 

 

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :