โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ดังนี้

1) กิจกรรมที่ 1  กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส"
2) กิจกรรมที่ 2  ประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์"
3) กิจกรรมที่ 3  ประกวด "คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการทำกิจกรรม 7ส มฉก."


ข่าวสารที่น่าสนใจ :