ประกาศผลรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559

ประกาศผลรางวัลตอบคำถามกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1/2559 ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยรองอธิการบดี (รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในครั้งนี้ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
1. น.ส.อภิญญา พัฒนไพศาลวงศ์ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
2. น.ส.ศศิรดา ช้างแรงการ นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
3. ม.ล.วชิรนันท สุขสวัสดิ์ นักศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีน
4. นางปทิตตา เสวีวัลลภ กองคลัง 
5. น.ส.ศิริรัตน์ รัตยัง สำนักทะเบียนและประมวลผล
smiley ขอเชิญชาวชาว มฉก. ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆๆนะค่ะ...กิจกรรมมีถึงสิ้นมิถุนายน 2560 ... 
smiley สำหรับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทางมหาวิทยาลัยมีคะแนนการร่วมกิจกรรมให้ตามเกณฑ์ และจะบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมลงในระบบของมหาวิทยาลัย...
smileyน้องๆนักศึกษาที่ตอบคำถามประจำเดือนมีนาคม 2560 สามารถเช็ครายชื่อด้านล่างได้เลยนะค่ะ

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :