Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2557 และพลังจิตอาสารับใช้สังคม

 

...สร้างนิสัยให้คุ้นชินกับ 7ส นำคุณธรรมประหยัดมาใช้กับ 7ส... นี่คือหนึ่งในประโยคคำกล่าวสั้น ๆ เรียบง่าย  แต่กินใจ  ในการกล่าวเปิดงาน  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2557  ของท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เมื่อวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2558 ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มฉก.  ซึ่งท่านถือได้ว่าเป็นโมเดลของการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากรทุก ๆ คน  ด้วยกิจวัตรประจำวันที่เห็นท่านเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์  เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่นั่งรถยนต์  หรือการใช้ห้องน้ำร่วมกับบุคลากรแทนการใช้ห้องน้ำส่วนตัวของท่าน เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งด้วยการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังกายแทน
...กิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทุกๆ คน ในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ท่านรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการ  ห้วหน้าคณะวิชา/หน่วยงาน  คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา  รวมถึงเจ้าหน้าที่แม่บ้านและคนสวน  โดยมีหัวใจหลักสำคัญของกิจกรรม  คือ  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 : 7ส จุดเริ่มต้นของการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม  มีกิจกรรมหลากหลายในครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็น  การมอบรางวัล 7ส ยอดเยี่ยม  มอบเกียรติบัตรให้หน่วยงานต้นแบบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน  ต่อจากนั้นบุคลากรแยกย้ายกันไปทำความสะอาดหน่วยงานและนักศึกษาทำความสะอาดซุ้ม  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำความสะอาดป้ายรถประจำด้านหน้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง ในกิจกรรม “พลังจิตอาสา  รับใช้สังคม  ประหยัดพลังงาน  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม”ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรร่วมปั่นจักรยานไปทำความสะอาด  ขัดล้าง  และทาสี  ป้ายรถเมล์กันอย่างพร้อมเพรียง  โดยได้รับความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ขอส่งสรุปท้ายด้วยการมอบรางวัลแห่งความสำเร็จของการทำ 7ส ซึ่งท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติมอบรางวัลซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุก ๆ คน รางวัลประกอบด้วย
1.  เกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต้นแบบ  “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 7ส  เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน”  ได้แก่
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  และคณะศิลปศาสตร์  ได้รับในระดับคณะวิชา
     - กองทรัพยากรบุคคล  ได้รับในระดับหน่วยงาน
     - คณะนิเทศศาสตร์  ได้รับในระดับนักศึกษา
2.  รางวัล 7ส ยอดเยี่ยม  ได้แก่  คณะวิชา  คือ คณะกายภาพบำบัด  หน่วยงาน  คือ  กองคลัง  และซุ้มนักศึกษา  คือ  คณะพยาบาลศาสตร์
3.  รางวัลสำหรับแม่บ้านโซนที่ได้รับรางวัลได้แก่  แม่บ้านผู้รับผิดชอบอาคารตังจิว  อัคคพงษ์กุล  อาคารอเนกประสงค์  และอาคารหอพักนักศึกษา 1 2 3  และคนสวนผู้รับผิดชอบโซนที่ 17 ลานกิจกรรมหลังหอพักนักศึกษา 1 2 พื้นที่รอบพักนักศึกษาใหม่และถนนทางเดินโดยรอบ


ดาวโหลดเอกสาร

 

Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2 Gallery Thumb 2

ข่าวสารที่น่าสนใจ :