กิจกรรม 7ส

Image

โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก. ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคน ร่วมกิจกรรมในโครงการต่าง ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส" 2) กิจกรรมที่ 2 ประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" 3) กิจกรรมที่ 3 ประกวด "คลิปวิดีโอ ส่งเสริมการทำกิจกรรม 7ส มฉก."