กิจกรรม 7ส

Image

วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานวันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2/2560 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงานต่างๆ