มหาวิทยาลัยคุณธรรม จริยธรรม

Image

เชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2561

เชิญชวน นักศึกษา/บุคลากร ร่วมส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์กิจกรรม 7ส 1. ประกวด “ภาพนิ่ง 7ส” หัวข้อ สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ 7ส 2.ประกวด “ออกแบบสไลด์สุดท้ายของ PowerPoint” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 7ส ในช่วงสุดท้ายของการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562