โครงการประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560

ภายใต้หัวข้อ "ปลุกพลัง เด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดีเซลฟี่ (selfie) คัดแยกขยะ" ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560

และมีการมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศ

ทีมที่ 1 "แยกกันเถอะ" คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    

ทีมที่ 2 "คัดแยกขยะ ทิ้งขยะถูกที่ ดีต่อใจ ดีต่อโลก" คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    

ทีมที่ 3 "แยกให้ถูกถัง" คณะเทคนิคการแพทย์  ชนะเลิศ ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย.2560
    

ทีมที่ 4 "สองมือเธอกับฉัน" คณะบริหารธุรกิจ
    

ทีมที่ 5 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
    

ทีมที่ 6 "เฮาฮักขยะ" คณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    

ทีมที่ 7 "Energy" คณะบริหารธุรกิจ
    

ทีมที่ 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา
    

ทีมที่ 9 "รักโลก" คณะบริหารธุรกิจ  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    

ทีมที่ 10 "หัวเฉียวจะสดใส ถ้าเราแยกขยะก่อนลงถัง" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
    

ทีมที่ 11 "ทิ้งขยะเด้อจ้า"คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    

ทีมที่ 12 "ขยะจ๋าพี่มาแว้ว" คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    

ทีมที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
      

ทีมที่ 13 '' ชีวิตจะสดใส ถ้าใส่ใจแยกขยะ '' คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
    

ผลการประกวดประกวดถ่ายภาพเชลฟี่ (selfie) ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560  ได้แก่ ทีม "แยกให้ถูกถัง" 
คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ให้แก่นักศึกษาทีมชนะเลิศในการประกวดถ่ายภาพ Selfie "คัด- แยกขยะ" โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ ปีที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2560  "ปลุกพลังเด็กหัวเฉียวฯ ก่อการดี" เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 

คลิ๊ก..โครงการห้องเรียนสดใสไร้ขยะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวสารที่น่าสนใจ :