ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวณัชณิฌา คะอังกุ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "การเมืองการปกครองไทยกับการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ" ในงานครบรอบ 10 ปี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :