ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ( 6 มกราคม 2560)

รศ. ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย รศ. ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดี  และ ผศ.นิก  สุนทรธัย  ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม ให้การต้อนรับ กองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในโอกาสหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน การทำนุบำรุงศาสนสถาน และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มฉก. บางพลี

ข่าวสารที่น่าสนใจ :