ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีสุรนารี (15 สิงหาคม 2559)

อาจารย์ฉลอง  แขวงอินทร์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ  พร้อมทีมพลังงานของมหาวิทยาลัย  ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและรณรงค์ลดใช้พลังงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้แนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการปฏิบัติด้านพลังงานของมหาวิทยลัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถาบัน  โดยมีท่านรองอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัย เมื่อวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา 09.00- 12.00 น.  ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2  อาคารบรรณสาร 

 

ข่าวสารที่น่าสนใจ :