มฉก. เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016 (29 มีนาคา 2559)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 3 MEA Energy Saving Building Awards 2015 จากการไฟฟ้านครหลวง และผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่การประกวดในกิจกรรมระดับอาเซียน เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มฉก. โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ 29 มีนาคม 2559

ข่าวสารที่น่าสนใจ :