เอกสารประชาสัมพันธ์ 7ส

เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 7ส ในสไลด์สุดท้าย PowerPoint ของการเรียนการสอน

ภาพที่ 1                                                                                                                      ภาพที่ 2

ภาพที่ 2

 

ภาพที่ 3   


  เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กิจกรรมคุณภาพ 7ส
 


      

ข่าวสารที่น่าสนใจ :